اس ام اس عاشقانه

.

.

به گمانم یادت پنجره احساسم را می کوبد،


زیرا در دلم هوای دلتنگی بپاست.

.

.

 

اس ام اس عاشقانه

 

.

.

تودنیاچهارچیزازهم سیر نمیشن،


زمین ازباران، چشم ازگناه،


عاشق ازمعشوق،من از یارم.


لطفا پیامم ذو توى سایتتون بزارین


و بچه هاى سایت برام دعا کنین که بهش برسم.

.

.

 

اس ام اس عاشقانه

 

.

.

زندگى دنیا ىریاضى است خوبیها را جمع کنیم


بدی هاراکم کنیم شادیها راضرب کنیم


غمها راتقصیم کنیم محبتها رابه توان برسانیم


غصه هارا زیر رادیکال ببریم (یوسفکلی)

.

.

.