اس ام اس جدید (خنده دار)

.

.
تـــا حـــالا در زندگی

.
به این سه مورد دقــــت کـــرده اید!؟

.
شانس یه بار در خونه آدمو میزنه

.
بَدشانسی دستش رو از روی زنگ خونه بر نمیداره

.
بدبختی هم که قربونش برم همیشه کلید داره . . . . . .!!!!!!

.

.

اس ام اس جدید (خنده دار)

.

.

شیطان هرکاری کرد آدم سیب نخورد!

رو کرد به حوا گفت : بخور واسه پوستت خوبه !

.

.

اس ام اس جدید (خنده دار)

.

.

دیگه به من زنگ نزن

.
حالا شناختمت

.
من نمیتونم دیگه با تو باشم

.
ازت بدم میاد

.
بی لیاقت

.
خداحافظ

.
“این آخرین جمله ای بود که همسایمون به شوهرش گفت”

.
میخاستم تو ام در جریان باشی عزیزم !

.

.