اس ام اس عاشقانه

.

.

.

سلام بر آنان که لایق سلامند


یک رنگ و یکدل و یک مرامند


هم گلند هم گنجینه هم دوست


هرچه از وی تعریف کنی نیکوست .

.

.

پیامک عاشقانه اس ام اس عاشقانه

.

.

همدم تنهایی شب های من ، اشک است و بس


مرهم زخم دل تنهای من ، اشک است و بس


گر نمیبینی غمی اندر نگاه خسته ام


آنچه میشوید غم از چشمان من ، اشک است و بس .

.

.

پیامک عاشقانه اس ام اس عاشقانه

.

.

کاش دستانم آنقدر بزرگ بود که می توانستم


چرخ و فلک دنیا را به کام تو بچرخانم .

.

.

اس ام اس عاشقانه پیامک عاشقانه

.

.


نبودنت را با ساعت شنی اندازه گرفته ام ،


یک صحرا گذشته است !

.

.

پیامک عاشقانه اس ام اس عاشقانه


.

.

گاهی به آسمان نگاه کن ،


شاید کبوتری خسته به آشیانه ی دلت محتاج باشد .

.

.

اس ام اس عاشقانه پیامک عاشقانه

.

.

بهاران من ، طوفان ها در رقص عظیم تو


به شکوهمندی نیلبکی می نوازند ،


و ترانه ی رگ هایت آفتابی همیشگیست .

.

.

اس ام اس عاشقانه پیامک عاشقانه

.

.

دوریت زمستانی دیگر است ،


کمتر از من دور شو ، باز سرما خورده ام .

.

.

اس ام اس عاشقانه پیامک عاشقانه

.

.

گفتی اندر خواب بینی بعد این روی مرا


ماه من ، در چشم عاشق آب هست و خواب نیست .


.

.

پیامک عاشقانه اس ام اس عاشقانه

.

.

تک گلی هستی تا عرش میخواهم تو را


گرچه کم میبینمت ، بسیار میخواهم تو را .
.

.

.شال عشق


هندزفری تغییر صدا